Vraag om uitleg nr. 5-4560

5-4560 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de betoging van 6 juni 2013
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9298