Vraag om uitleg nr. 5-4366

5-4366 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de deelname aan de betoging van donderdag 21 februari 2013
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8299