Vraag om uitleg nr. 5-3923

5-3923 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 9/9/2013
  de wenselijkheid om een zogenaamd derde geslacht toe te laten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10438