Vraag om uitleg nr. 5-3581

5-3581 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/5/2013
  de stijging van de kinderarmoede in ons land
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9358