Vraag om uitleg nr. 5-3430

5-3430 Martine Taelman (Open Vld) 17/4/2013
  de ongebruikte beltegoeden
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10319