Vraag om uitleg nr. 5-3302

5-3302 Fatma Pehlivan (sp.a) 13/3/2013
  de aanwijzing van voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9009