Vraag om uitleg nr. 5-3289

5-3289 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 13/3/2013
  de situatie in SyriŽ en de vluchtelingenstroom
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9189