Vraag om uitleg nr. 5-3225

5-3225 Fatma Pehlivan (sp.a) 28/2/2013
  de trage omzetting van Europese richtlijnen door ons land
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9128