Vraag om uitleg nr. 5-3183

5-3183 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/2/2013
  de forse stijging van het aantal terugbetalingen voor logopedie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8774