Vraag om uitleg nr. 5-2929

5-2929 Fatma Pehlivan (sp.a) 16/1/2013
  de nieuwe strategienota Onderwijs en Vorming
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8349