Vraag om uitleg nr. 5-2887

5-2887 Nele Lijnen (Open Vld) 9/1/2013
  de schandalen in Duitsland rond orgaantransplantatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7952