Vraag om uitleg nr. 4-917

4-917 Martine Taelman (Open Vld) 19/5/2009
  de daling van het internationaal treinverkeer
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3528