Vraag om uitleg nr. 4-807

4-807 Wouter Beke (CD&V) 12/3/2009
  de ratificatie van het nieuwe Beneluxverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3245