Vraag om uitleg nr. 4-763

4-763 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  de verplichting voor marktkramers om een tachograaf te installeren
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3140