Vraag om uitleg nr. 4-73

4-73 Wouter Beke (CD&V N-VA) 29/1/2008
  het militair hospitaal
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-357