Vraag om uitleg nr. 4-43

4-43 Helga Stevens (CD&V N-VA) 10/1/2008
  het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-28