Vraag om uitleg nr. 4-382

4-382 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de beschikbaarheid van interventietroepen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-375