Vraag om uitleg nr. 4-28

4-28 Helga Stevens (CD&V N-VA) 11/12/2007
  het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-43