Vraag om uitleg nr. 4-195

4-195 Helga Stevens (CD&V N-VA) 21/3/2008
  het Label Gelijkheid Diversiteit
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-173