Vraag om uitleg nr. 4-192

4-192 Anne-Marie Lizin (PS) 21/3/2008
  eerwraak en gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-170