Vraag om uitleg nr. 4-1325

4-1325 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de zorgbassins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6385