Vraag om uitleg nr. 4-1081

4-1081 Martine Taelman (Open Vld) 8/10/2009
  radio-isotopen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4816