Vraag om uitleg nr. 4-1053

4-1053 Wouter Beke (CD&V) 22/9/2009
  de uitbetaling van vakantiegeld in het kader van een tijdelijke arbeidsduurvermindering
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4817