Vraag om uitleg nr. 3-80

3-80 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/12/2003
  de werking van de Raad voor de mededinging
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-113