Vraag om uitleg nr. 3-706

3-706 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/3/2005
  het stopzetten van de Nederlandstalige publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-560