Vraag om uitleg nr. 3-652

3-652 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/2/2005
  het testen van donororganen op hondsdolheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-593