Vraag om uitleg nr. 3-2335

3-2335 Annemie Van de Casteele (VLD) 19/4/2007
  de erkenning van plaatsvervangende huisartsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7949