Vraag om uitleg nr. 3-2194

3-2194 Annemie Van de Casteele (VLD) 8/3/2007
  vrijwilligerswerk door arbeidsongeschikte zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7623