Vraag om uitleg nr. 3-2177

3-2177 Annemie Van de Casteele (VLD) 1/3/2007
  het wetsontwerp om het vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheidssector te actualiseren en uit te breiden
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7512
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7513