Vraag om uitleg nr. 3-2140

3-2140 Annemie Van de Casteele (VLD) 15/2/2007
  het ziekteverzuim bij federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7475
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7476