Vraag om uitleg nr. 3-1992

3-1992 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/12/2006
  de Europese studie inzake geestelijke gezondheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6439