Vraag om uitleg nr. 3-1967

3-1967 Annemie Van de Casteele (VLD) 30/11/2006
  het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot herinvoering van de bewaring van verstrekkingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6389