Vraag om uitleg nr. 3-1965

3-1965 Annemie Van de Casteele (VLD) 30/11/2006
  exportdossiers voor niet-EG-landen voor veterinaire geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6388