Vraag om uitleg nr. 3-1959

3-1959 Annemie Van de Casteele (VLD) 29/11/2006
  het aantal vrouwen in de organen van het RIZIV en de adviesorganen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6387