Vraag om uitleg nr. 3-1780

3-1780 Annemie Van de Casteele (VLD) 6/7/2006
  het ziekteverlof van politieagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5708