Vraag om uitleg nr. 3-1775

3-1775 Annemie Van de Casteele (VLD) 6/7/2006
  de controle op en de evaluatie van ngo's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5631