Vraag om uitleg nr. 3-1655

3-1655 Annemie Van de Casteele (VLD) 18/5/2006
  hersterilisatie en hergebruik van medische hulpmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5341