Vraag om uitleg nr. 3-1495

3-1495 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/3/2006
  de forfaitaire financiering van geneesmiddelen in ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4762