Vraag om uitleg nr. 3-1443

3-1443 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/3/2006
  het arrest van het Hof van Cassatie in een dopingzaak en de mogelijke uitholling van onze drugs- en hormonenwetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1016