Schriftelijke vragen van 3-7951 tot 3-7951

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7951 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Vereiste leeftijd.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2337