Schriftelijke vragen van 3-7950 tot 3-7950

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7950 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Civiele veiligheid - Kenniscentrum - Risicobeheer.
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Verzending vraag 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2336