Schriftelijke vragen van 3-7949 tot 3-7949

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7949 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plaatsvervangende huisartsen - Erkenning.
  Verzending vraag 26/4/2007
  Antwoord 26/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2335