Schriftelijke vragen van 3-7948 tot 3-7948

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7948 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antivirale middelen - Aankoop - Distributie.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2334