Schriftelijke vragen van 3-7922 tot 3-7922

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7922 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gehandicapte personen - Administratieve vereenvoudiging - Elektronische badge.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2294