Schriftelijke vragen van 3-7920 tot 3-7920

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7920 Beke Wouter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  CDSCA - Brasschaat - Verkoop van vierentwintig woningen.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2293