Schriftelijke vragen van 3-7916 tot 3-7916

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7916 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belspellen - Erkenningen - Maatregelen tegen overtredingen.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2303