Schriftelijke vragen van 3-7743 tot 3-7743

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7743 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Statuut OMNIO - Invoering - Toepassing voor zelfstandigen.
  Verzending vraag 26/3/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2197