Schriftelijke vragen van 3-7623 tot 3-7623

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7623 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschikte zelfstandigen - Vrijwilligerswerk.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2194