Schriftelijke vragen van 3-7513 tot 3-7513

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7513 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Overheidssector - Vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten - Actualisering en uitbreiding - Wettelijk samenwonenden.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7512
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2177