Schriftelijke vragen van 3-7476 tot 3-7476

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7476 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen (RVA).
  Verzending vraag 8/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7475
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2140